სასკოლო ფორმის მოდელი

სასკოლო ფორმის მოდელი

2018-19 სასწავლო წელს სასკოლო ფორმის ტარება სავალდებულოა შპს სკოლა-ლიცეუმ ,,სხივის“ ყველა მოსწავლისათვის I-IX კლასის ჩათვლით. სასკოლო ფორმის მოდელი, რომელიც შერჩეულ იქნა მოსწავლეთა და მშობელთა მონაწილეობით 2017-18 სასწავლო წლიდან არ შეიცვლება.