მიღების კრიტერიუმები

მიღების კრიტერიუმები

სკოლა-ლიცეუმი ,,სხივი“  მიესალმება ყველა მოსწავლეს, მოსამზადებელი ჯგუფიდან , VI  კლასის ჩათვლით.
სკოლა-ლიცეუმი ,,სხივის“  მიზანია შეუქმნას მოსწავლეებს კომფორტული და მშვიდი გარემო.
 
ა. გასაუბრება:
      I  კლასში მიღების მსურველმა ბავშვებმა უნდა გაიარონ  გასაუბრება  სკოლის დაწყებითი კლასის მასწავლებელთან.
ბ. ტესტირება
     II, III, IV, V, VI  კლასში მიღების მსურველებმა უნდა გაიარონ გასაუბრება და ტესტირება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის  შესაბამისი  კლასის  პროგრამის  მიხედვით  ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, მათემატიკაში, უცხო ენაში (ინგლისური და რუსული).