ვაკანსია

ვაკანსია

შპს სკოლა-ლიცეუმი ,,სხივი" აცხადებს V-XII  კლასის ქიმიისა და მათემატიკის პედაგოგის ვაკანსიას.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები           

უმაღლესი განათლება;

შესაბამისი ბაკალავრის ან/და მაგისტრის აკადემიური ხარისხი; სერთიფიცირებული ან საგნის გამოცდაჩაბარებული.

პედაგოგიური გამოცდილება; სასურველია ჰქონდეს მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება სკოლაში.

სწავლების თანამედროვე მეთოდების ცოდნა;

საქართველოს ეროვნული სასწავლო გეგმის ცოდნა;

საგაკვეთილო პროცესში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება;

vakansia.sxivi@gmail.com ელ-ფოსტაზე გამოაგზავნეთ: სააპლიკაციო განაცხადი, პოზიციის სახელწოდება გთხოვთ, მიუთითოთ ელფოსტის სათაურში. პირადობის მოწმობის ასლი, განათლების, სერთიფიცირების დამადასტურებელი დოკუმენტები დასკანერებული.

დამატებითი ინფორმაცია      

არასრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება.

განხილული აპლიკაციების საფუძველზე სკოლა დაუკავშირდება კონკურსის შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობისათვის მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ ზემოთ მოთხოვნილ კრიტერიუმებს.

კონკურსი წარიმართება ორ ეტაპად: I ეტაპი СV-ის განხილვა,

II ეტაპი გასაუბრება. გასაუბრებაზე მოეთხოვება დიპლომის ასლი ნოტარიულად დამტკიცებული; პირადობის მოწმობის ასლი; შრომის წიგნაკი; ცნობა ნასამართლეობის შესახებ, სერტიფიკატი.