წრეები

სავალდებულო არჩევითი წრეები კლასების მიხედვით

I კლასი

 • ცეკვის ანსამბლი
 • მუსიკა
 • სახვითი ხელოვნება
 • მეტყველების კულტურა

II კლასი

 • ცეკვის ანსამბლი
 • მუსიკა
 • სახვითი ხელოვნება
 • მეტყველების კულტურა
 • მათემატიკა- საოლიმპიადო ჯგუფი

III კლასი

 • ცეკვის ანსამბლი
 • მუსიკა
 • სახვითი ხელოვნება
 • მეტყველების კულტურა
 • მათემატიკა- საოლიმპიადო ჯგუფი
 • რუსული ენა

I V კლასი

 • ცეკვის ანსამბლი 
 • სახვითი ხელოვნება
 • მეტყველების კულტურა
 • ჭადრაკი
 • მათემატიკა - საოლიმპიადო ჯგუფი
 • რუსული ენა

V კლასი

 • ცეკვის ანსამბლი
 • მეტყველების კულტურა
 • მათემატიკა -საოლიმპიადო ჯგუფი
 • ჭადრაკი
 • ინფორმატიკა -საოლიმპიადო ჯგუფი
 •  დამატებითი მათემატიკა

 VI კლასი

 • ცეკვის ანსამბლი
 • მეტყველების კულტურა
 • მათემატიკა -საოლიმპიადო ჯგუფი
 • ჭადრაკი
 • ინფორმატიკა -საოლიმპიადო ჯგუფი
 •  დამატებითი მათემატიკა

არჩევითი  ნებაყოფლობითი მომსახურება დღის II ნახევარში  ( I-VI კლასები)

 • გახანგრძლივებული ჯგუფი 
 • ცეკვის წრე
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების წრე
 • მუსიკის წრე
 • ხალხური საკრავებისა და სიმღერების შესწავლის წრე
 • ტენისის წრე