გაკვეთილების განრიგი

გაკვეთილი

შესვლა

გამოსვლა

 დამრიგებლის საათი

8:50

9:00

1

9:00

9:45

2

9:50

10:35

3

10:40

11:25

4

11:30

12:15

სადილი (Iკლასელთათვის)            

   12:05

სადილი

12:15

     12:35

5

12:35

13:20

6

      13:25 

14:10

7

 14:15

15:00

გაკვეთილების ხანგრძლივობა პირველ კლასებში განისაზღვრება 35 წუთით, ხოლო სხვა დანარჩენი კლასებისათვის 45 წუთით, დასვენება – 5 წუთით, დიდი დასვენება – 20 წუთით.