პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა და რეფლექსია

ივნისი 14, 2019
პედაგოგიური  პრაქტიკის  კვლევა და რეფლექსია

პედაგოგიური  პრაქტიკის  კვლეა

 თანამშრომლობითი უნარების განვითარება და გაღრმავება  საშუალო საფეხურის მოსწავლეებში

              შპს    ქართულ-გერმანული სკოლა „სხივის“

                     ქართული ენისა და ლიტერატურის

                        უფროსი      მასწავლებელი

                          ლია მამულაშვილი

პედაგოგიური კვლევა  და კვლევის რეფლექსია   სრულად