შპს სკოლა-ლიცეუმ ,,სხივის“ სასკოლო ფორმის მოდელი

ივნისი 06, 2018
შპს სკოლა-ლიცეუმ ,,სხივის“ სასკოლო ფორმის მოდელი

2018-19 სასწავლო წელს სასკოლო ფორმის ტარება სავალდებულოა შპს სკოლა-ლიცეუმ ,,სხივის“ ყველა მოსწავლისათვის I-IX კლასის ჩათვლით. 
სასკოლო ფორმის მოდელი, რომელიც შერჩეულ იქნა მოსწავლეთა და მშობელთა მონაწილეობით 2017-18 სასწავლო წლიდან არ შეიცვლება.