როცა წიგნი საინტერესოა, დასვენებაზეც იკითხება.....

დეკემბერი 15, 2017
როცა წიგნი საინტერესოა, დასვენებაზეც იკითხება.....

                      ქართული ენისა დალიტერატურის  გაკვეთილებზე ხშირად ვკითხულობთ კლასგარეშე მხატვრულ ლიტერატურას. შემდეგ  ვაწყობთ მის განხილვას, ხშირად ვატარებთ დისკუსიებს, ვაკეთებთ საინტერესო პროექტებსა და კოგნიტურ სქემებს, გამოვთქვამთ საინტერესო თვალსაზრისებსა  და ვარაუდებს, ვსწავლობთ კამათის წესებს...

როცა წიგნი საინტერესოა, დასვენებაზეც იკითხება.....

VII -ბ  კლასი, მასწავლებელი ლია მამულაშვილი