ამერიკის შეერთებული შტატების უნივერსიტეტების წარმომადგენლებისაგან შემდგარი დელეგაცია ,,სხივში“

ამერიკის შეერთებული შტატების უნივერსიტეტების წარმომადგენლებისაგან შემდგარი დელეგაცია  ,,სხივში“

სკოლა-ლიცეუმ ,,სხივს“ შავიზღვისსაერთაშორისოუნივერსიტეტისორგანიზებით,  ამერიკისშეერთებულიშტატებისუნივერსიტეტებისწარმომადგენლებისაგანშემდგარიდელეგაციაეწვია,

სტუმრები  შეხვდენენ დირექციის წარმომადგენლებსა და მასწავლებლებს, გაეცნენ სკოლის მისიას, ძირითად ამოცანებს, პრინციპებს,  სკოლის ხედვას, ფასეულობებსადა  სასწავლო პროცესის წარმართვის მექანიზმებს. დაათვალიერეს სკოლის კლასკაბინეტები.

 დელეგაციის წარმომადგენლები სტუმრად იმყოფებოდნენ მუსიკის, რუსული ენის, გეოგრაფიისა და  ინგლისური ენის გაკვეთილებზე. ხოლო  ხელოვნების გაკვეთილზე  პატარებმა სტუმართმოყვარეობა გამოიჩინეს და სტუმრები თავიანთი ნამუშევრებით დაასაჩუქრეს.

 

 

შავიზღვისსაერთაშორისოუნივერსიტეტისორგანიზებით, საქართველოსამერიკისშეერთებულიშტატებისუნივერსიტეტებისწარმომადგენლებისაგანშემდგარიდელეგაციაეწვია.

პენსილვანიის, პიტსბურგისადაჰარისბურგისუნივერსიტეტებისთანამშრომლებმაშეხვედრებიგამართეს, როგორცგანათლებისდამეცნიერებისსამინისტროსწარმოამდგენლებთან, ისეთბილისისმერთან. დელეგაციასწევრებიდაინტერესებულებიარიანჩვენსქვეყანაშიარსებულიგანათლებისსისტემითადასწავლებით.