წრეები

სავალდებულო არჩევითი წრეები კლასების მიხედვით

I კლასი

 • ცეკვის ანსამბლი
 • მუსიკა
 • სახვითი ხელოვნება
 • მეტყველების კულტურა

 

II კლასი

 • ცეკვის ანსამბლი
 • მუსიკა
 • სახვითი ხელოვნება
 • მეტყველების კულტურა
 • მათემატიკა- საოლიმპიადო ჯგუფი

III კლასი

 • ცეკვის ანსამბლი
 • მუსიკა
 • სახვითი ხელოვნება
 • მეტყველების კულტურა
 • მათემატიკა- საოლიმპიადო ჯგუფი
 • რუსული ენა

I V კლასი

 • ცეკვის ანსამბლი 
 • სახვითი ხელოვნება
 • მეტყველების კულტურა
 • ჭადრაკი
 • მათემატიკა - საოლიმპიადო ჯგუფი
 • რუსული ენა

V კლასი

 • ცეკვის ანსამბლი
 • მეტყველების კულტურა
 • მათემატიკა -საოლიმპიადო ჯგუფი
 • ჭადრაკი
 • ინფორმატიკა -საოლიმპიადო ჯგუფი
 •  დამატებითი მათემატიკა

 

VI კლასი

 • ცეკვის ანსამბლი
 • მეტყველების კულტურა
 • მათემატიკა -საოლიმპიადო ჯგუფი
 • ჭადრაკი
 • ინფორმატიკა -საოლიმპიადო ჯგუფი
 •  დამატებითი მათემატიკა