სახელმძღვანელოები

2011-2016 სასწავლო წლისთვის არჩეული სახელმძღვანელოები

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

 

გამომცელობა - მერიდიანი თანაავტორები: ნათელა მაღლაკელიძე, ელენე მაღლაკელიძე, ცისანა ყურაშვილი, ნანა ღონღაძე.

I კლასი

II კლასი

III კლასი

IV კლასი

V კლასი

VI კლასი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

მოსწავლის რვეული

მოსწავლის რვეული

მოსწავლის რვეული

მოსწავლის რვეული

მოსწავლის რვეული

მათემატიკა

გამომცემლობა - ”ინტელექტი” თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე(ქურჩიშვილი).

I კლასი

II კლასი

III კლასი

IV კლასი

V კლასი

VI კლასი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი   I და II

მოსწავლის წიგნი I და II

მოსწავლის წიგნი I და II

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

--------

---------

---------

---------

---------

ბუნებისმეტყველება

 

გამომცელობა - ”მერიდიანი ” თანაავტორები: ლია შალვაშვილი, მანანა მაჭავარიანი, ნატრული ტაბიძე.

I კლასი

II კლასი

III კლასი

IV კლასი

V კლასი

VI კლასი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

მოსწავლის რვეული

მოსწავლის რვეული

მოსწავლის რვეული

მოსწავლის რვეული

მოსწავლის რვეული

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

გამომცელობა - ”მერიდიანი” თანაავტორები: ნანა მაჭარაშვილი, მაია მაჭარაშვილი, ნათელა ჯაბუა, ნინო სილაგაძე.

I კლასი

II კლასი

III კლასი

IV კლასი

V კლასი

VI კლასი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

მოსწავლის რვეული

------------

------------

------------

------------

 

 

 

 

ჩვენი საქართველო

გამომცელობა - ”ლოგოს პრესი” თანაავტორები: მზია სურგულაძე, ნინო მდინარაძე, ვაჟა ნეიძე, კობა ხარაძე, ლაშა ბერაია, თამარ გეგეშიძე, ნინო მამალაძე, მანანა ქურთუბაძე, თამარ შალვაშვილი, იზა გარსენიშვილი, ლია გარსენიშვილი, ნინო ერემაშვილი, გიორგი მშვენიერაძე, ზურაბ კიკნაძე, ეკატერინე სუმბათაშვილი, თამარ უზუნაშვილი.

V კლასი

VI კლასი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მუსიკა

გამომცელობა - ”წყაროსთვალი” ავტორი: მაია ოთიაშვილი

I კლასი

II კლასი

III კლასი

IV კლასი

V კლასი

VI კლასი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

მოსწავლის რვეული

მოსწავლის რვეული

მოსწავლის რვეული

მოსწავლის რვეული

მოსწავლის რვეული

 

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

გამომცელობა - ”სიდი - ეკონომიკური განვითარებისა და განათლების ცენტრი” ავტორი: ნინო ტალახაძე

IV კლასი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

გამომცელობა - ”დიოგენე” ავტორი: ნინო ჯამასპიშვილი

V კლასი

VI კლასი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

 

 

რუსული ენა

გამომცელობა - ”ოცდამეერთე” ავტორი: მარინე ბარსეგოვა

V კლასი

VI კლასი

                                     დ1

2

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

მოსწავლის რვეული

 

 

ინგლისური   ენა

 

შპსინგლისურიწიგნისაქართველოშიგამომცელობა - ”მაკმილანი

I

დII

დIII

დIV

დV

დVI

მოსწავლისწიგნი

მოსწავლისწიგნი

მოსწავლისწიგნი

მოსწავლისწიგნი

მოსწავლისწიგნი

მოსწავლისწიგნი

მოსწავლისრვეული

მოსწავლისრვეული

მოსწავლისრვეული

მოსწავლისრვეული

მოსწავლისრვეული

მოსწავლისრვეული

 

 

თურქული  ენა

 

 

 

 

გამომცემლობა-დილსეთ 

სელდი დილი 1,   სელდი დილი 2- ავტორები: თუნჯაი ოზთურკ, სეზგინ აკჩაი, სალიჰ გიუნ,ერჯან ტაშდემირ. 2009 წ

ებრუ თურქჩე ავტორები: თუნჯაი ოზთურკ, სეზგინ აკჩაი, აბდულაჰ იაღით,   ბექირ გუჩლუ, ჰუსეინ ქან, მ. აზად ბოზტაშ, აჰმეთ მაკან, ბაიკალ ბულუთ. 2010 წ

 

კლასი 3

Sevgi Dili 1

 

კლასი 4

Sevgi Dili 2

 

კლასი 5

Sevgi Dili 2

 

კლასი 6

Açilim 2

 

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

აუდიო სიდი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

აუდიო სიდი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

აუდიო სიდი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

აუდიო სიდი