ურთიერთთანამშრომლობის მემორენდუმის გაფორმება გერმანიაში

ურთიერთთანამშრომლობის მემორენდუმის გაფორმება გერმანიაში

შპს სკოლა-ლიცეუმ ,,სხივსა“ და გერმანიის ქალაქ შტუტგარდის სკოლა ,,ბილ შულენს“ შორისურთიერთთანამშრომლობისმემორენდუმიგაფორმდა.

5-9 თებერვალს ქ. თბილისის  სკოლა-ლიცეუმ ,,სხივის“ დირექტორი ქალბატონი ეკა ჩიქობავა, ქ. რუსთავის რუსთაველის სახელობის სკოლა-ლიცეუმის დირექტორი ქალბატონი მარეხ  ყანჩაველი და ქ. ქუთაისის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმის დირექტორი ქალბატონი ლალი სალდაძე სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდნენ გერმანიის ქალაქ შტუტგარდში.

ვიზიტი  საინტერესოდანაყოფიერიგამოდგა,  ხელიმოეწერამეგობრობისადათანამშრომლობისმემორანდუმს.

   მემორანდუმის მიზანია  სკოლებს შორის ურთიერთანამშრომლობა, მოსწავლეებში აღმზრდელობითი და შემეცნებითი კულტურის პოპულარიზაციის მიზნითა და  სკოლების მიერ ერთმანეთისათვის სასწავლო სტანდარტებისა და პროგრამების თაობაზე გამოცდილების გაზიარება.

სკოლებიმემორანდუმის ფარგლებში ითანამშრომლებენერთმანეთთან.  ხელსშეუწყობენ  ერთმანეთის მიერ განხორციელებულ პროექტებსა და აქტივობებში მოსწავლეთა ჩართულობას;

 

ასევე შედგაშეხვედრებიგერმანიისსაჯაროსკოლებისექსპერტებთან, სკოლისადმინისტრაციასთან   დადაისახასამომავლო  გეგმები.

ვიზიტიდასრულდაქვეყნისღირსშესანიშნავიადგილებისდათვალიერებით