პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა

June 14, 2019
პედაგოგიური  პრაქტიკის  კვლევა

პედაგოგიური  პრაქტიკის  კვლეა

 თანამშრომლობითი უნარების განვითარება და გაღრმავება  საშუალო საფეხურის მოსწავლეებში

              შპს    ქართულ-გერმანული სკოლა „სხივის“

                     ქართული ენისა და ლიტერატურის

 

                        უფროსი      მასწავლებელი

                          ლია მამულაშვილი

  სრულად  იხილეთ ბმული