პლასტიკური ცვლა მცენარეებში ფოტოსინთეზის მაგალითზე

December 11, 2018
პლასტიკური ცვლა მცენარეებში ფოტოსინთეზის მაგალითზე

7 დეკემბერს შპს. სკოლა-ლიცეუმ ,,სხივის“ მე-10 კლასის მოსწავლეებმა ბიოლოგიის მასწავლებლის თამარ ვალიშვილის ხელმძღვანელობით ჩაატარეს პრაქტიკული სამუშაო, რომლის მიზანი იყო პლასტიკური ცვლა მცენარეებში ფოტოსინთეზის მაგალითზე. კერძოდ, მცენარის ფოთოლში აღმოაჩინეს ფოტოსინთეზის დროს წარმოქმნილი რთული ორგანული ნივთიერება გლუკოზა.
მოსწავლეებმა დაკვირვების შედეგად გამოიტანეს დასკვნები და იმსჯელეს მოცემულ თემაზე. მცენარეულ უჯრედებში მათ ასევე აღმოაჩინეს სახამებელი და ცილა.