ღია გაკვეთილი თემაზე - ,,როგორ იქცა ნამდვილი ამბავი ნოველის სიუჟეტად“

March 01, 2018
ღია გაკვეთილი თემაზე - ,,როგორ იქცა ნამდვილი ამბავი ნოველის სიუჟეტად“

  ქართული ენისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრის კვირეულის ფარგლებში ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგმა თამარ წამალაიძემ  მე-8ა  კლასში ჩაატარა ღია გაკვეთილი თემაზე - ,,როგორ იქცა ნამდვილი ამბავი ნოველის სიუჟეტად“, რევაზ ინანიშვილის ნოველა „ფრთხებიან ყვავები დამბაჩის ხმაზე?“ მიხედვით.